Vi heter Niels och Joséphine med barnen Tessa (2005), Ruben (2007) , Anna (2010) och Ellen (2016). I augusti 2008 köpte vi vår gård och vår familj emigrerade från Nederländerna till Sverige. Företaget var ganska eftersatt. Under senare år har vi arbetat hårt för företaget att komma tillbaka på rätt spår. Vi mjölkar nu 200 kor och dom har ett genomsnitt på 11.000 liter mjölk per ko. Vi äger 82 hektar mark och arrendera omkring 75 hektar. Vi odlar gräs, majs och hellsäd.

I början av 2019 har vår nya ladugård byggt färdiga. Vi har satsat mycket på kokomfort och har byggt sandboxar. Det är viktig att kor mår bra och är frisk!

Vi har många mer framtidsplaner för våran gård!

 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg    57191795_2251006228445459_2130896329684025344_o